Jesteśmy najbliżej

 

Komunikacja z akcjonariuszami


Od początku istnienia Spółki, w końcu czerwca każdego roku, w Zabrzu odbywały się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.