Wydarzenia

Jesteśmy najbliżej

 

Dalkia Warszawa wybiera Powen Projekt

2013-07-25

Spółka Powen Projekt Sp. z o.o. wykona dla Dalkia Warszawa zadanie pn. „Modernizacja przepompowni sieci ciepłowniczej „Batory” w Warszawie, w zakresie wymiany dwóch agregatów pompowych i przygotowaniu fundamentów dla trzeciego agregatu pompowego na powrocie - Etap II” w formule „pod klucz” .

Przedmiotem kontraktu jest :

1.     Demontaż 3 pomp  na powrocie i ich kaskadowych układów napędowych z szafami sterowania, oraz torami zasilania kablami 6kV, wentylacji i oprzewodowaniem sygnałów pomiarowo-kontrolnych i wizualizacji.

2.     Przebudowę 3 fundamentów silnikowo-pompowych oraz budowę 3 nowych fundamentów pod falowniki.

3.     Montaż 2 agregatów pompowych  złożonych z pompy  i 3-fazowego silnika indukcyjnego z wirnikiem klatkowym.

4.     Montaż 3 torów zasilania kablowego od pól wyłącznikowych rozdzielni 6kV poprzez tunel kablowy do podpiwniczenia hali w miejsce lokalizacji szaf stycznikowo-odłącznikowych z montażem koryt kablowych pod kable i przewody sterownicze dla układu zasilania i sterowania trzech agregatów .

5.     Montaż 2 falowników na 6kV  i  2 szaf stycznikowo-odłącznikowych  6kV .

6.     Wykonanie i zamontowanie 2 szafek sterujących zapewniających sterowanie lokalne falownika oraz transmisję danych do systemu monitoringu i wizualizacji oraz sterowania zdalnego i automatyki.

7.     Rozbudowa systemu sterowania i automatyki dla 3 pomp na powrocie.

8.     Rozbudowa układu wizualizacji i sterowania w systemie SKAD-a.

9.     Montaż przetworników temperatury i ciśnienia w rurociągu powrotnym przed i za pompownią.

 

W ramach realizacji kontraktu zostaną dostarczone dwa zespoły pompowe typu 50B63 Grupy Powen-Wafapomp SA przystosowane do pracy regulowanej w zakresie 50-100% parametrów nominalnych. Zespoły pompowe posiadają parametry :

 

Parametr

Jednostka miary

Typ i dane techniczne wyrobu

Wydajność Q znam (Qmin-Qmax)

m3/h

3000 (660 – 3300)

Wysokość podnoszenia Hznam(Hmin-Hmax)

mH2O,

35 (15 – 59)

Sprawność pompy dla Qznam

%

86,5

Zakres prędkości obrotowej

obr/min

820-1075

NPSHR

m

4,9 dla Q=3300 m3/h

Zapotrzebowanie mocy przy Q znam

KW

325

 

wstecz...