Wydarzenia

Jesteśmy najbliżej

 

POMPY NZ

2014-09-03

Zastosowanie

Pompy typoszeregu NZ przeznaczone są do pompowania wód kopalnianych, przemysłowych mogących zawierać umiarkowaną ilość zanieczyszczeń mechanicznych. Znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których  wymagane są pompy zatapialne o wysokich parametrach i niewielkich gabarytach. W szczególności w przemyśle górniczym, w systemach odwadniania powierzchniowego kopalń odkrywkowych, budownictwie, przemyśle hutniczym, cementowniach, zakładach wapienniczych. W wykonaniu przeciw wybuchowym Ex dI Mb pompy NZ mogą pracować przy odwadnianiu przodków i przekopów w podziemnych zakładach górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, jako urządzenia grupy I kategorii M2.

Budowa

Pompy typoszeregu NZ są pompami zatapialnymi, wirowymi, jednostopniowymi z wirnikami osadzonym bezpośrednio na wale silnika elektrycznego, z króćcem tłocznym poziomym kołnierzowym skierowanym prostopadle do osi pompy. Część hydrauliczną znajdującą się pod silnikiem oddziela korpus dławnicy z komorą olejową, układem uszczelnień, smarowanych i chłodzonych olejem. Przed wydostaniem się pompowanej cieczy z przestrzeni pompowej wirnik uszczelniono wymienną tuleją uszczelniającą. Zastosowany odrzutnik na końcu piasty wirnika zabezpiecza uszczelnienie przed silnym zabrudzeniem pompowaną cieczą.

W pompach typoszeregu NZ stosowane są silniki jednonapięciowe 500V,1000V lub dwunapięciowe 500/1000V, wyposażone w zabezpieczenia termiczne oraz zespół diody do ciągłej kontroli uziemienia. Silniki posiadają stopień ochrony IP68.

Opcjonalnie silniki pomp NZ mogą być wyposażane w układ kontrolno sterujący, realizujący funkcje pomiaru temperatury, kontroli uziemienia, zabezpieczenia przed suchobiegiem, niewłaściwym kierunkiem obrotów oraz asymetrią i zanikiem faz.

wstecz...