Wydarzenia

Jesteśmy najbliżej

 

GPW wśród zestawieniu „Najważniejszych firm dla Polski”

2020-26-06

26 czerwca 2020 w dzienniku Rzeczpospolita na stronie pt " Najważniejsze firmy dla Polski" ukazało się zestawienie 40 najbardziej innowacyjnych firm, uszeregowanych w zależności od kwoty wydatków na badania i rozwój w 2019 roku.
Dotychczas takie zestawienia publikowano uwzględniając wielkości firm, czyli o kolejności decydował procentowy udział nakładów na B+R w przychodach, co powodowało, że byliśmy od lat klasyfikowani w pierwszej dziesiatce tego prestiżowego rankingu.
W tym zestawieniu za 2019 rok znajdujemy się na pozycji 32, z naszymi nakładami na prace B+R w wysokości 6.357.000zł., które stanowiły aż 6,93% wartości naszych przychodów.

W zestawieniu znajdują się także nasi klienci, tacy jak PKN Orlen na pozycji 13 z nakładami na prace B+R w wysokości 36.800.000zł., które stanowiły 0,03% przychodów , Jastrzębska Spółka Węglowa na pozycji 16 / nakłady 33.400.000zł., stanowiace 0,30% przychodów/ i Grupa Azoty Puławy na pozycji 27 /nakłady 7.468.000zł., które stanowiły 0,215 przychodów/..

 

   
wstecz...