Wydarzenia

Jesteśmy najbliżej

 

Pierwszą część dostawy pomp typoszeregu A-P

2022-06-28

Zrealizowaliśmy pierwszą część dostawy kilkudziesięciu pomp typoszeregu A-P zgodnych z normą PN-EN ISO 5199 konstrukcji OH1 dla lidera sprzedaży paliw płynnych w Polsce. 

Jedyny, produkowany w Polsce, typoszereg pomp chemicznych budowy wzmocnionej, który dorównuje lub przewyższa pod względem właściwości mechanicznych zagraniczne pompy UMDP (Upgraded Medium Duty Pumps).

W zależności od pompowanego medium, pompy wyposażone są w systemy uszczelnień pojedynczych lub podwójnych z instalacjami cieczy buforowej API Plan 52.
Pompy te z powodzeniem pracują od wielu lat w bazach magazynowych paliw płynnych oraz energetyce, ciepłownictwie i koksowniach.

wstecz...