Jesteśmy najbliżej

 

PRZETARG 2 NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMU STEROWANIA, KONTROLI PROCESU ORAZ POMIARÓW STACJI PRÓB POMP GRUPY POWEN-WAFAPOMP SA W ZABRZU

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”.


Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju, pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198222

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości

Sekretariat Zarządu (III piętro)w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
w terminie do dnia 26 sierpnia 2019r. do godz.13:30.
 

Dokumentacja

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


Załącznik nr 2 SIWZ Wzór Formularza Ofertowego
pdf Załącznik nr 2 SIWZ
(223.1 KB / Ilość pobrań: 72)

Załącznik nr 3 SIWZ Wykaz Wykonanych Robót
pdf Załącznik nr 3 SIWZ
(184.7 KB / Ilość pobrań: 75)

Załącznik nr 4 SIWZ Wykaz Osób z Kwalifikacjami_Uprawnieniami Wymaganymi do Realizacji
pdf Załącznik nr 4 SIWZ
(198.2 KB / Ilość pobrań: 73)

Załącznik nr 5 SIWZ Oświadczenie o Spełnianiu Warunków Udziału w Postępowaniu
pdf Załącznik nr 5 SIWZ
(186.7 KB / Ilość pobrań: 71)

Załącznik nr 5 a SIWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
pdf Załącznik nr 5a SIWZ
(182.2 KB / Ilość pobrań: 74)

Załącznik nr 6 SIWZ Zobowiązanie do Udostępnienia Potencjału
pdf Załącznik nr 6 SIWZ
(188.4 KB / Ilość pobrań: 71)

Załącznik nr 7 SIWZ Wykaz Podwykonawców
pdf Załącznik nr 7 SIWZ
(156.9 KB / Ilość pobrań: 71)

Załącznik nr 8 SIWZ Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
pdf Załącznik nr 8 SIWZ
(169.4 KB / Ilość pobrań: 71)

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy z załącznikami
rar Załącznik nr 9 SIWZ
(1.1 MB / Ilość pobrań: 77)

Załącznik nr 10 SIWZ Oświadczenie o Braku Powiązań
pdf Załącznik nr 10 SIWZ
(153.9 KB / Ilość pobrań: 74)

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy
zip PFU Program
(5.0 MB / Ilość pobrań: 78)

 

Pytania i wyjaśnienia

zip PFU Program
(5.0 MB / Ilość pobrań: 78)

pdf Zapytanie nr 1 z 13.08.2019
(73.2 KB / Ilość pobrań: 70)

pdf Zapytania do wzoru umowy z 20.08.2019
(620.0 KB / Ilość pobrań: 76)

pdf Zapytanie nr 3 odpowiedzialność odszkodowawcza
(270.6 KB / Ilość pobrań: 73)

pdf Zapytanie nr 4 z 21.08.2019
(141.8 KB / Ilość pobrań: 73)

pdf Zapytanie nr 5 z 22.08.2019
(75.4 KB / Ilość pobrań: 74)Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 26-08-2019

Numer ogłoszenia
1198222

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Sekretariat Zarządu (III piętro)w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
w terminie do dnia 26 sierpnia 2019r. do godz.13:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze